Pamäť

Vzdelávacie projekty a prístupy, ktoré ponúkame vychádzajú z princípov pamäťového vzdelávania. Témy minulosti vníma ako “živé”, prepája ich so súčasnosťou a tým je aktuálne pre žiačky a žiakov. V projektoch nájdete najmä zameranie na tému holokaustu. Nie je to však jej tradičné uchopenie. Túto tému sa snažíme skôr ukázať v širšom kontexte a prepájať s aktuálnymi témami – predsudkami, diskrimináciou, polarizáciou v spoločnosti a zameraním na postoje žiakov k týmto témam. Pamäťové vzdelávanie nie je len “suchým” vzdelávaním o dejinách, poskytuje nástroje, ktoré môžete využiť nielen na hodinách dejepisu, ale aj v iných vzdelávacích predmetoch či oblastiach, v ktorých sa zameriavate na postojové vzdelávanie, vedomú prácu s predsudkami a diskrimináciou.

Prepájame príbeh Anny Frankovej a holokaustu so súčasnými príbehmi diskriminácie mladých ľudí cez interaktívnu výstavu a rovesnícke vzdelávanie. 

Prechádzky po mestách Bratislava a Košice s aplikáciou, ktorá približuje príbehy preživších holokaustu a lokálnu históriu. 

Vzdelávací kurz pre učiteľov a učiteľky, ktorý sa venuje prepojeniu tém holokaustu, propagandy, diskriminácie alebo polarizácie v minulosti a súčasnosti. 

© 2024 Nadácia Milana Šimečku, všetky práva vyhradené