„Nechajte ma byť takou aká som“ životný príbeh Anny Frankovej

Putovná výstava je medzinárodný projekt, ktorý vytvorilo Anne Frank House v Amsterdame, a organizuje sa vo viac ako 40 krajinách po celom svete. Výstava rozvíja koncept rovesníckeho vzdelávania. Na základe dobrovoľného záujmu sa žiaci a žiačky prihlásenia na tréning sprievodcov výstavou. Školenie prebieha 2 dni a vedú ho lektori a lektorky Nadácie Milana Šimečku. Žiaci sa počas neho naučia ako sprostredkovať obsah výstavy svojim spolužiakom, ako ich aktívne zapojiť do výkladu a ako viesť diskusiu o súčasnej téme diskriminácie s prepojením na príbeh Anny Frankovej.

Obsah výstavy sprostredkúva životný príbeh Anny Frankovej, nemeckého dievčaťa židovského pôvodu, ktoré sa spolu so svojou rodinou ukrývalo pred nacistickým prenasledovaním v tajných priestoroch domu v Amsterdame. Jednotlivé panely výstavy zasadzujú Annin príbeh do kontextu druhej svetovej vojny a genocídy židovského obyvateľstva. Druhá časť výstavy prepája minulosť a súčasnosť a predstavuje príbehy dnešných mladých ľudí a ich skúsenosti s diskrimináciou a predsudkami. Výstavou sprevádzajú svojich rovesníkov a verejnosť samotní žiaci a žiačky, ktorí absolvujú 2-dňové školenie. Počas neho získajú všeobecný prehľad o dejinách druhej svetovej vojny a holokauste. Zároveň zlepšujú svoje komunikačné a argumentačné zručnosti, učia sa vystupovať pred ľuďmi a kriticky myslieť. Súčasťou školenia sú aktivity a diskusie so žiakmi, ktoré ich vedú ku kritickému zamýšľaniu sa nad vnímaním vlastnej identity a identity druhých. Projekt putovnej výstavy výtvoril Anne Frank House v Amsterdame.

V prípade záujmu o bližšie informácie a možnosť hosťovania výstavy na vašej škole kontaktujte Kristínu Grečkovú kristina@nadaciams.sk, 0915 739 670.

V školskom roku 2022/23 výstavu finančne podporili:

Tento projekt finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá Nadácia Milana Šimečku.

Projekt Anny Frankovej je výborný v tom, že nie učitelia, alebo nejakí iní lektori sprístupňujú žiakom tieto udalosti, ale že ten príbeh podávajú sami žiaci. Tým pádom to svedectvo tejto generácie je oveľa silnejšie a autentickejšie. Videl som, že tí žiaci aj ľudsky rástli pri tom projekte, zároveň rástli aj odborne, zlepšovali sa ich komunikačné schopnosti.


Miloš Kázik, učiteľ, Spojená školy v Nižnej

© 2024 Nadácia Milana Šimečku, všetky práva vyhradené