Rozmanitosť

Ponúkame interkultúrne vzdelávanie pre školy. Projekty a prístupy, ktoré tu nájdete sa zameriavajú na vedomú prácu s rozmanitosťou, v triede, škole, spoločnosti. Cieľom je pracovať aktívne s predsudkami, nálepkovaním a diskrimináciou. Projekty a metodiky, ktoré ponúkame, vám umožnia tieto témy otvoriť citlivo a vytvoriť prostredie, v ktorom sa každá a každý budú cítiť sami sebou. Miesto inakosti hovoríme o rozmanitosti. Lebo iní sú vždy tí druhí, ale rozmanití sme my všetci.

Ponúkame nástroje, ako reflektovať rozmanitosť v triede, v škole a našom okolí, a ako  pracovať vedome s predsudkami žiakov a žiačok počas budovania dôvery v triede. Tento projekt je určený pre pedagógov ZŠ.

Tento online vzdelávací nástroj ponúka učiacim sa priestor na zamyslenie sa nad otázkami rozmanitosti a diskriminácie a tiež na to, aby zvažovali svoje názory i rozhodnutia. Tento projekt je určený pre pedagógov SŠ.

Projekt zapája stredoškolských študentov a študentky do tvorby umeleckých výstupov, ktoré inovatívnym spôsobom komunikujú témy extrémizmu, diskriminácie či xenofóbie rovesníkom.


© 2024 Nadácia Milana Šimečku, všetky práva vyhradené