Stories that Move

Antisemitizmus, rasizmus a diskriminácia z Európy stále nezmizli a i dnes ovplyvňujú životy mladých ľudí na mnohých miestach. Stories that Move sú súborom online vzdelávacích nástrojov pre učiteľov a učiteľky, ktoré vedú študentov vo veku 13 – 18 rokov ku kritickému mysleniu, premýšľali o rozmanitosti a diskriminácii a v súvislosti s tým uvažovali aj o svojich vlastných postojoch a rozhodnutiach. Stories that Move využíva rovesnícke vzdelávanie a pracuje s video príbehmi rovesníkov študentov.

Súbor vzdelávacích nástrojov pozostáva z pripravených učebných celkov, ktorými si pod vedením pedagógov študenti prejdú, oboznámia sa na nich s rôznymi informáciami a príbehmi zo života a vypracujú rôzne zadania. Portál Stories that Move je dostupný zdarma a je možné ho využívať v rámci formálneho i neformálneho vzdelávania na druhom stupni základných škôl a na stredných školách.

Vzdelávací portál je spoločným dielom štiestich partnerov z európskych krajín, medzi nimi aj Nadácie Milana Šimečku. Stories that Move boli cenené Medailou Comenius EduMedia 2018 za výnimočné učebné materiály.

Tento projekt vznikol za finančnej podpory:

© 2024 Nadácia Milana Šimečku, všetky práva vyhradené