Mládež proti diskriminácii

Hlavným zámerom projektu je zapojiť stredoškolských študentov a študentky do tvorby umeleckých výstupov, ktoré budú inovatívnym spôsobom komunikovať témy extrémizmu, diskriminácie či xenofóbie rovesníkom. Projekt vychádza z princípov rovesníckeho vzdelávania. Hlavnou cieľovou skupinou sú študenti a študentky stredných škôl. Hlavnou aktivitou projektu je jesenná škola. Počas nej si študenti vyberajú z troch možností workshopov. Divadlo fórum umožní spracovať otázky diskriminácie rôznych skupín mladých do pódiovej hry s aktívnym zapojením publika do riešenia situácií. Aktivistické video umožní uchopiť tému diskriminácie atraktívnou audiovizuálnou formou. A výtvarné umenie poskytne rôzne možnosti presahu do verejného priestoru. Študenti majú možnosť vytvoriť umelecké diela, ktoré prezentujú rovesníkom na vzdelávacích podujatiach priamo v školách. V roku 2019 sa uskutočnil prvý ročník jesennej školy, na ktorej sa zúčastnilo 20 študentov z celého Slovenska od Moldavy nad Bodvou cez Poprad až po Bratislavu. Mnohé účastníčky a účastníci sami zažívali rôzne formy diskriminácie, keďže sme mali mladých ľudí z rómskej komunity, z Iraku či školy pre študentov a študentky s pohybovým obmedzením.

Pod vedením skúsených lektorov a lektoriek Lucie Kotvanovej z Kunsthalle, Andreja Návojského z Nadácie Milana Šimečku, divadelníčky Joasie Gierdal a mladých dokumentaristov Petra Važana a Dominika Jursu vytvárali mladí ľudia umelecké výstupy, ktoré sa pozerali na témy diskriminácie a rasizmu ich vlastnými očami a cez vlastné skúsenosti. Výstupy z  jesennej školy prezentovali samotné študentky a  študenti na verejných podujatiach a  na stredných školách v Bratislave a Spiššskej Novej Vsi pred 170 rovesníkmi.

© 2024 Nadácia Milana Šimečku, všetky práva vyhradené