IWalk

Medzinárodný projekt interaktívnych prehliadok mesta, ktoré približujú dejiny holokaustu pomocou audiovizuálnych svedectiev ľudí, ktorí ho prežili.

IWalk je výnimočný formát historickej prehliadky mesta spojený s prehrávaním audiovizuálnych svedectiev ľudí, ktorí prežili holokaust, na tabletoch alebo smartfónoch. Cieľom je priblížiť žiačkam a žiakom udalosti a okolnosti, ktoré sa odohrávali na miestach, ktoré dôverne poznajú a ktorými denne prechádzajú. Prehliadka je doplnená o súbor pedagogických otázok, ktoré vedú žiakov k samostatnému premýšľaniu o témach predsudkov, stereotypov a diskriminácie. Projekt je určený pre žiakov posledných ročníkov základných škôl a stredných škôl. Prehliadky sú k dispozícii prostredníctvom mobilnej aplikácie IWalk. Aktuálne si môžete pozrieť prehliadky v Bratislave a Košiciach.    

V projekte ponúkame zaškolenie učiteliek a učiteľov do využívania aplikácie IWalk, prípadne organizáciu prehliadky IWalk v Bratislave pre žiacky kolektív s lektorom alebo lektorkou Nadácie Milana Šimečku.

Aplikáciu IWalk si môžte zdarma stiahnuť na Google play alebo Apple app store.

Projekt IWalk vytvorilo USC Shoah Foundation. Partnerom projektu je Zachor Foundation v Budapešti.

Za podporu pri tvorbe IWalk Košice ďakujeme:

© 2024 Nadácia Milana Šimečku, všetky práva vyhradené