Ako učiť o holokauste dnes?

E-learningový vzdelávací kurz pre učiteľov a učiteľky, ktorí hľadajú odpoveď na otázku, ako učiť o holokauste v 21. storočí.

E-learningový kurz “Ako učiť o holokauste dnes?“ je celoročný vzdelávací kurz pre učiteľky a učiteľov základných a stredných škôl, ktorý rozvíja ich pedagogické kompetencie v oblasti výučby o holokauste a s ním súvisiacich spoločenských fenoménoch (diskriminácia, extrémizmus, propaganda, dezinformácie a pod.). Cieľom kurzu je zaškoliť účastníkov a účastníčky do využívania nových didaktických prístupov a metodických nástrojov, ktoré im pomôžu rozvíjať u svojich žiakov kritické myslenie a formovať ich postoje.    

Absolvent/ka kurzu:

  • rozumie téme holokaustu v širšom a aktuálnom kontexte
  • je schopná/ý začleniť tému holokaustu do vzdelávacieho procesu inovatívnymi spôsobmi
  • získa komplexný prehľad o spoločenských fenoménoch a prejavoch vedúcich k segregácii, xenofóbii, rasizmu či antisemitizmu
  • dokáže využiť túto tému pri vzdelávaní o témach ako diskriminácia, polarizácia, propaganda či vedomá práca s predsudkami
  • vyvíja vlastné aktivity, ktoré vie aplikovať vo vyučovaní 

Čo ponúkame v projekte

  • 6 online lekcií pripravených odborníčkami a odborníkmi z rôznych oblastí (história, etnológia, psychológia, …)
  • 3 prezenčné stretnutia, ktorých súčasťou bude praktický nácvik prezentovaných didaktických prístupov 
  • individuálnu spätnú väzbu od lektorov a lektoriek počas trvania kurzu
  • databázu metodík a materiálov zameraných na témy pokryté v kurze

Kurz „Ako učiť o holokauste dnes?“ v školskom roku 2021/2022 finančne podporil The Conference on Jewish Material Claims Against Germany (Claims Conference), Férová nadácia O2 a Ambasáda USA v Bratislave.

© 2024 Nadácia Milana Šimečku, všetky práva vyhradené