Materské školy a 1. stupeň ZŠ

Pre pedagogických pracovníkov a pracovníčky materských škôl a 1. stupňa ZŠ prinášame tento vzdelávaci projekt.

Projekt ponúka možnosť získať pedagogické zručnosti, metódy a materiály v oblasti interkultúrneho vzdelávania na osobnostnom prístupe. To sa zameriava na individuálnu skúsenosť každého žiaka. Ponúka aktivity, ktoré nie sú primárne o „iných“ kultúrach, ale skôr o vnímaní rozmanitého sveta okolo, o vedomej práci s vlastnými predsudkami. Zároveň prináša do triedy aktivizujúce metódy na lepšie spoznávanie a budovanie vzájomnej dôvery a tým zlepšuje klímu triedy.

© 2024 Nadácia Milana Šimečku, všetky práva vyhradené