2. stupeň základných škôl

Pre pedagogických pracovníkov a pracovníčky 2. stupňa základných škôl prinášame tieto vzdelávacie projekty.

Prechádzky po mestách Bratislava a Košice s aplikáciou, ktorá približuje príbehy preživších holokaustu a lokálnu históriu využívajúc video výpovede preživších.

Vzdelávací kurz pre učiteľov a učiteľky, ktorý sa venuje prepojeniu tém holokaustu, propagandy, diskriminácie alebo polarizácie v minulosti a súčasnosti. 


Ponúkame nástroje, ako reflektovať rozmanitosť v triede, v škole a našom okolí, a ako  pracovať vedome s predsudkami žiakov a žiačok počas budovania dôvery v triede. Tento projekt je určený pre pedagógov ZŠ.

Tento online vzdelávací nástroj ponúka učiacim sa priestor na zamyslenie sa nad otázkami rozmanitosti a diskriminácie a tiež na to, aby zvažovali svoje názory i rozhodnutia. Tento projekt je určený pre pedagógov SŠ.

© 2024 Nadácia Milana Šimečku, všetky práva vyhradené