Program

Nadácia Milana Šimečku prináša program s názvom Vedieť nestačí, ktorý pomocou vzdelávacích projektov rozvíja učiteľov a študentov tak, aby vedeli reagovať na rozmanitosť v minulosti a v súčasnosti.
Venujeme sa postojovému vzdelávaniu v témach identity, rozmanitosti, diskriminácie, extrémizmu, ako aj vzdelávaniu o totalitných režimoch. Uvedomujeme si predsudky, ktoré všetci máme. Pracujeme s nimi tak, aby neprerástli do nenávisti. Našu prácu staviame na princípoch pamäte, rozmanitosti a inklúzie.

Viac informácii o našich aktivitách a projektoch nájdete v častiach O Vedieť nestačí, Rozmanitnosť alebo Pamäť.

© 2023 Nadácia Milana Šimečku, všetky práva vyhradené